YHDISTYS

Organisaatio

Keski-Uudenmaan kristillistä koulua ja päiväkoti Petraa Järvenpäässä ylläpitää Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry.

Yhdistyksen muodostavat henkilöjäsenet. Yhdistyksen ylin päättävä elin ovat vuosikokoukset, joissa päätöksentekoon osallistuvat jäsenet. Vuosikokouksessa valitaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen sekä koulun ja päiväkotien johtokuntiin.

Yhdistyksen säännöt

Johtosääntö

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitus on toimielin, joka vastaa yhdistyksen taloudesta, tiedottamisesta sekä suhteista viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Yhdistyksen työntekijöitä ovat koulun rehtori ja päiväkotien johtajat, jotka tarvittaessa osallistuvat hallituksen kokouksiin esittelijöinä.

Hallituksen alaisuudessa voi toimia erilaisiin tehtäviin asetettuja toimikuntia.

Yhdistyksen hallitus (2019-2020):

Juha Koski (puheenjohtaja)

Lauri Bragge (varapuheenjohtaja)

Mari Jauhiainen (sihteeri)

Maria Gustafsson (rahastonhoitaja)

Annamari Brandão

Jaakko Ketomäki

Asko Selkälä

Marja Vepsä-Taipale

Yhdistyksen johtokunta

Päiväkodeilla ja koululla on yhteinen johtokunta, jonka tehtävänä on ohjata, tukea ja valvoa yksiköiden toiminnan sisältöä. Johtokunta osallistuu toiminta- ja opetussuunnitelmien laadintaan ja on yleensä mukana yhteisissä tapahtumissa.

Johtokunnalla on merkittävä rooli sekä hoitolasten, oppilaiden että henkilökunnan rekrytoinnissa.

Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee johtokunnan jäsenet.

Yhdistyksen johtokunta (2019-2020):

Johanna Kärki (puheenjohtaja)

Janne Heikkinen (varapuheenjohtaja)

Heidi Hailu

Janne Jaakkola

Anna Leikas

Annukka Strengell

Mila Lehtonen (opettajajäsen)

Mari Vesin (esittelijä)