YHDISTYS

Historiaa

Keski-Uudenmaan (ent. Keravan) kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry perustettiin 27.5.1999 Keravalla. Yhdistyksen hallituksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Pentti Rönkkö. Opetuslupahakemus jätettiin opetusministeriölle jo heinäkuun loppuun mennessä. Syksyllä 1999 yhdistyksen hallitus alkoi valmistella päiväkodin perustamista koulun yhteyteen. Koulu- ja päiväkotitilat löytyivät syksyn aikana, kun Keravan helluntaiseurakunta lupautui vuokraamaan tilat.

Määräaikainen opetuslupapäätös saatiin 19.4.2000. Ensimmäiseksi opettajaksi kouluun valittiin Helsingin kristillisen koulun opettaja Elli Meklin. Päiväkodin johtajana aloitti Keravan kaupungin tiimipäiväkotityössä työskennellyt lastentarhanopettaja Merja Saarikivi.

Kevään ja kesän aikana kunnostettiin koulun opetustiloja sekä Sinapinsiemen-nimen sittemmin saaneen päiväkodin tiloja. Syksyllä 2000 koulun aloitti 22 oppilasta 1-2-yhdysluokalla.

Ensimmäisen viiden vuoden aikana koulun oppilasmäärä kasvoi tasaisesti noin 100 oppilaaseen. Henkilökunnan määrä nousi oppilaskasvun mukana ja jokaiselle luokalla saatiin oma opettajansa. Koulun rehtoriksi valittiin toisena toimintavuonna Jukka Sipilä. Päiväkodin lapsimäärä vakiintui 20-25 lapseen.

Vuonna 2004 yhdistys päätti perustaa toisen kristillisen päiväkodin Järvenpäähän. Päiväkoti Petra aloittikin toimintansa Järvenpäässä syksyllä 2005 Järvenpään kaupungilta vuokratuissa tiloissa.

Yhdistyksen suurena tavoitteena oli päästä muuttamaan uusiin tiloihin. Tilojen rakennuttamisesta käytiin neuvotteluja ja kaupunki oli varannut koululle tontin tarkoitusta varten Kurkelan alueelta Keravalta.

Maaliskuussa 2008 yhdistys sai odotetun päätöksen, kun valtioneuvosto vakinaisti opetusluvan vuosiluokille 1-6. Vakinainen lupa saatiin myös esiopetuksen järjestämiseen. Valtioneuvoston päätöksellä opetuslupaa laajennettiin vuosiluokille 7-9, joille saatiin määräaikainen lupa 1.8.2008-31.7.2011.

Keväällä 2008 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Kapulainen. Uuden hallituksen keskeinen tehtävä olikin uusien koulutilojen hankkiminen. Syyskokouksessa päätettiin valtuuttaa yhdistyksen hallitus valmistelemaan tilavaihtoehtoja Järvenpäästä ja Keravalta.

Toukokuussa 2009 yhdistys sai opetusministeriöltä luvan opetuksen järjestämiseen vuosiluokille 1-9 joko Keravalla tai Järvenpäässä. Koulun tiloiksi yhdistyksellä oli kaksi vaihtoehtoa: Keravan kaupungin tarjoama Kanniston koulu ja Hyvinkään kaupungin kiinteistöyhtiön tarjoamat ns. maaseutuopiston tilat Järvenpäässä. Kurkelan rakennushankkeesta luovuttiin sen kalleuden vuoksi jo aiemmin keväällä. Vaihtoehdoista äänestettiin yhdistyksen kahdessa ylimääräisessä kokouksessa 11.6. ja 21.7.2009. Järvenpäässä sijaitsevat ns. maaseutuopiston tilat tulivat valituksi ja uusiin tiloihin muutettiin yhdessä päiväkoti Petran kanssa 1.8.2009.

Yhdistyksen näky vahvistettiin syyskokouksessa 2009. Sääntömuutosta yhdistyksen nimen muuttamiseksi näyn mukaiseksi, Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistykseksi, päätettiin hakea kevätkokouksessa 2010. Myönteinen päätös sääntömuutoshakemukseen saatiin heinäkuussa. Yhdistys sai 2010 myös määräaikaisen luvan vuosiluokille 7-9 heinäkuun loppuun 2014 asti.

Joulukuussa 2011 Keski-Uudenmaan kristillisessä koulussa oli vuosiluokilla 1-9 oppilaita 143. 2012 vuoden alusta Päiväkoti Petrassa 35 paikkaa ja Keravalla Sinapinsiemenessä 21. Tasaisesta kasvusta ja halusta pysyä kehittyvänä yhteisönä on merkkinä mm. kevätlukukaudella 2012 käyttöön otettu uusi kotitalousluokka päärakennuksessa.

Yhdistyksen toiminta on kasvanut melko tasaisesti. Keväällä 2017 todettiin, että päiväkoti Sinapinsiemenen kysyntä on ollut jo pidempään alhaisella tasolla. Tilat edellyttäisivät suuria muutostöitä, joten yhdistyksen hallitus päätti lopettaa päiväkoti Sinapinsiemenen syksyllä 2017.

Kesäkuun 1. päivä 2017 saatiin ilouutinen. Valtioneuvosto myönsi toistaiseksi voimassa olevan perusopetusluvan vuosiluokille 1-9 enintään 385 oppilaalle. Pitkään tavoiteltu jatkuvuus saavutettiin ja se mahdollistaa koko yhdistyksen toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen. Lukuvuoden 2017-18 toimintasuunnitelmaa laadittaessa koulun listoilla on 201 oppilasta.

Yhdistyksenä saamme katsoa koulumme ja päiväkotiemme tulevaisuuteen Taivaan Isän huolenpitoon luottaen ja Häntä kaikesta kiittäen.