Med värdighet mot det nya läsåret

Jukka Sipilä

När vi förnyade vår skolas läroplan, hade vi en mycket grundlig värdediskussion. En process som även inbegriper utmaningar är uppfriskande för ett samfundet, eftersom värdena och världsåskådningen påverkar all verksamhet. När utgångspunkterna för verksamheten klargörs och offentligt skrivs ned utmanar de oss till att ha en transparent och ärlig verksamhetskultur. En av de centrala tankarna i värdediskussionen är att varje människa är unik och har ett människovärde. Denna har sitt ursprung i den kristna människouppfattningen. Om människans oåterkalleliga värde är grunden för hur vi lever våra liv, kommer detta i bästa fall att styra hur vår identitet byggs och hur våra sociala färdigheter utvecklas. I vardagen betyder detta att vi respekterar varandra och arbetar för trivsel i skolan och för att andra ska må bra. Även en hållbar livsstil ingår som en viktig del bland våra värden. Inom ramen för vår världsåskådning bör vi även tänka över relationerna mellan människor samt hur vi förhåller oss till vår nästa, omgivningen, oss själva och vår Skapare. En kristen världsbild och värdegrund är här en god grund för en hållbar livsstil. Den grundläggande utbildning som vi erbjuder vilar ju på den utbildning i läskunnighet och folkbildning som den kristna kyrkan tog initiativ till. Som skola vill vi vara en gemenskap baserad på en kristen värdegrund som tillsammans arbetar för barnens och familjernas bästa.

Jukka Sipilä