Ansökning

 1. Vårdnadshavare:
 2. - godkänner skolans principer och mål,

  - förbinder sig att delta i föräldrautbildning (2 dagar per år),

  - förbinder sig att ordna barnens skoltransport.

 3. Vårdnadshavarna fyller i ansökningsblanketten. Om det finns två vårdnadshavare krävs bådas underskrifter.
 4. Eleven som sökt till skolan och hans eller hennes vårdnadshavare intervjuas.
 5. Styrelsen väljer eleverna.
 6. Vårdnadshavarna informeras om beslutet inom en vecka efter valmötet.
 7. För de nya eleverna ordnas en introduktionsdag i maj.

Du kan ladda ner ansökningsblanketten här. Skicka den samt bilagorna till oss.