Allmänt

Upprätthållare

Regeringen beviljade Mellersta Nylands kristliga skola undervisningstillstånd den 19 april 2000. På basis av avtillståndet kan skolan ordna grundläggande utbildning för klasserna 1–6 enligt lagen om grundläggande utbildning. För upprätthållandet av Mellersta Nylands kristliga skola ansvarar Föreningen för Mellersta Nylands Kristliga skola och Daghemmet Petra, som grundades i maj 1999.

Lärarnas behörighet

Skolans lärar förutsätts vara behöriga enligt behörighetsförordningar och förutsätts ha deltagit i kurser i kristen fostran.

Frånvaro

Den egna läraren kan bevilja tre dagar ledigt, rektorn en vecka långa ledigheter och styrelsen de längre ledigheterna. Vårdnadshavaren måste utan dröjsmål underrätta barnets egen lärare om sjukfrånvaro. Du kan skriva ut ansökan om ledighet här.

Vanliga frågor

Undervisning, böcker, material och mat är gratis.

Skolan erbjuder normal specialundervisning.

Staden ordnar elevhälsovård och tandvård.

Skolan har morgon- och eftermiddagsaktiviteter för de elever som behöver det. Se mer under klubbarna.

Daghemmet Petra och dess förskolegrupp är inrymd skolan.

Undervisning i engelska börjar i klass 1.

Skolan har eget kök och egen kock. Vi strävar efter att om möjligt använda närproducerad mat.

Alla som är intresserade av kristen utbildning kan ansluta sig till stöd föreningen. Vi rekommenderar särskilt barnens föräldrar att bli medlemmar. Bli medlem.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Via Träskända stad kan man lämna in ansökningar till den morgon- och eftermiddagsverksamhet som vår skola ordnar. Mer information om ansökningstider och ansökningar finns på Träskända stads webbsida.

Vår skolas projekt

Du kan läsa mera om Comenius-projektet här.

Du kan läsa mera om projektet Antaesaan saa (Du får när du ger) från bloggen.