Är du intresserad av att stödja vårt arbete?

Du kan vara med och stödja oss genom att be, ge av din tid eller genom att använda din yrkeskunskap eller dina gåvor. Om du är intresserad, vänligen kontakta kontoret (kukko (at) kristillinenkoulu.fi).

Ekonomiskt stöd är också viktigt.

Donationskonto IBAN:FI52 5132 0520 0467 80

Donationerna ska ha referensnumret 107. Du kan också meddela i meddelandefältet om du vill rikta din donation till någon specifik verksamhet.

Stödföreningens penninginsamlingstillstånd nr RA/2016/442 gäller för tiden 01.01.2017–31.12.2018 i landskapen Nyland, Södra Karelen, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland, östra Nyland och Kymmenedalen.

Varför vi samlar in kapital?

Förskole- och grundutbildning är gratis för eleven. Statsandelarna för organiseringen av undervisningen täcker emellertid inte alla verksamhetskostnader, eftersom det enhetspris som beviljas en privat undervisningsarrangör är 94% av kommunernas enhetspris.

Dessutom börjar den statsandel som beviljas stödföreningen för de nya eleverna upp till 1½ år efter att eleven börjat i skolan. För en snabbt växande skola skapar detta en stor ekonomisk utmaning när verksamhetskostnaderna växer mer än intäkterna.

Av dessa skäl är det ekonomiska stödet från individer och samfund mycket viktigt för skolans och daghemmets verksamhet.

Våra nuvarande projekt

Du kan läsa om våra aktuella kapitalanskaffningsprojekt på sidan Aktuellt.