FÖRENINGEN

Vår vision

Visionen för Föreningen för Keski-Uusimaas kristliga skola och daghemmet Petra

Daghemmet och skolan

Den kristliga skolan och daghemmet Petra är i Keski-Uusimaa som "fyrtorn i världen". I enlighet med våra principer finns de till för att främja kristen fostran. De verkar genom att stödja familjer i dess roller som fostrare och genom att ge barnen dagvård samt grund- och gymnasieutbildning som baseras på kristen livssyn och genom att ge utbildning i kristen fostran. Den kristliga skolans och daghemmets undervisning och fostran baseras på Bibeln. Õmsesidig kärlek syns i vardagen både i föreningen, skolan- och daghemmet. För den högklassiga undervisningen och fostran svarar en yrkeskunnig och motiverad personal som omfattar kristna värderingar.

Regionalitet

Den kristliga skolan och daghemmet fungerar i Träskända och i framtiden också i Tusby. Om resurserna tillåter är målet att vid sidan av förskolutbildningen ge grundläggande utbildning i klasserna 1–3 förutom i den kristliga skolan i Träskända, även i Kervo och Tusby. Målet är att utöka utbildningen till gymnasieutbildning och att bygga upp ett samarbete med grannkommunernas kristna daghem.

Gemenskapsbyggande

Den kristliga skolan och daghemmet bygger gemenskap mellan Keski-Uusimaas daghem, skolor och utbildningsinstitutioner genom att främja och stödja kristen fostran. Den kristliga skolan och daghemmet fungerar i Keski-Uusimaa som gemenskapsbyggare också mellan olika församlingar och kristna organisationer. Skolan fungerar som en aktiv del i nätverket av allmänkristliga skolor. Den kristliga skolan i Träskända erbjuder möjligheter och ramar för att ordna kristna evenemang, seminarier och konferenser.

26.11.2009