FÖRENINGEN

Organisation

Keski-Uusimaas kristliga skola och daghemmet Petra i Träskända upprätthålls av Stödföreningen för Keski-Uusimaas kristliga skola och daghemmet Petra.

Föreningen består av personmedlemmar. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet där medlemmarna deltar i beslutsprocessen. På årsmötet väljs ledamöter till föreningens styrelse och till skolans och daghemmets styrelser.

Föreningens stadgor

Förvaltningsstadga

Föreningens styrelse

Föreningens styrelse ansvarar för föreningens ekonomi, kommunikation och relationer till myndigheter och samarbetspartner. Till föreningens anställda hör skolans rektor och daghemmens föreståndare som vid behov deltar i styrelsens möten som föredragande.

I styrelsens regi kan olika utskott vid behov tillsättas.

Föreningens styrelse (2017-2018):

Asko Selkälä (ordförande)

Jaakko Ketomäki (vice ordförande)

Esa Suominen (sekreterare)

Lauri Bragge (kassör)

Maria Gustafsson

Jaana Lehtoranta

Johanna Marin-Hyppönen

Pauliina Vesterinen

Föreningens direktion

Daghemmet och skolan har en gemensam direktion som leder, stödjer och granskar enheternas verksamhet. Direktion är med och sammanställer verksamhets- och läroplaner och deltar oftast även gemensamma evenemang.

Direktionen har en viktig roll vid rekryteringen av vårdbarn, elever och personal.

Direktionens mandatperiod är två år. Styrelsen väljer direktionens ledamöter.

Direktionens ledamöter (2016-2017):

Johanna Kärki (ordförande)

Janne Heikkinen (vice ordförande)

Anna Leikas

Ville Saarikangas

Annukka Strengell

Antti Olkkonen (lärarledamot)

Hanna-Leena Forsman (föredragande)