FÖRENINGEN

Foton av den kristna skolan i Träskända

Photo-14

Skolans huvudbyggnad, som inrymmer skolan, matsalen och kontoret.

Photo-15

Sommarbild av huvudbyggnaden, kallad ”Fyrtornet”.

Photo-16

Huvudbyggnadens foajé.

Photo-17

Trapporna till andra våningen.

Photo-18

Matsalen, som under de perioder skolan inte är verksam hyrs ut, vilket även gäller andra lokaler.

Photo-20

"Släpvagnen", som inrymmer daghemmet Petra samt auditoriet och gymnastiksalen.

Photo-19

”Släpvagnen” sedd från Fyrtornet, dvs huvudbyggnaden.

Photo-21

Styrelsens vice ordförande och ordförande i sommarstämning.

Photo-22

Auditoriet, som ligger i samma byggnad som daghemmet och gymnastiksalen.

Photo-23

Daghemmets utegård.