DAGHEMMET PETRA

Ansökning

  1. Du kan på kontinuerlig basis söka till daghemmet. Skriv ut ansökan här.
  2. Ansökan till förskoleundervisningen sker 1–23 januari 2018. Skriv ut ansökan här.
  3. Vårdnadshavarna ska godkänna vårt daghems kristna värderingar.
  4. Föräldrarna och barnen besöker vårt daghem innan platserna bekräftas.
  5. Daghemmets direktion bekräftar vilka barn som väljs.