DAGHEMMET PETRA

Allmänt

Adminstratör

Daghemmen upprätthålls av Föreningen för Mellersta Nylands Kristliga skola och Daghemmet Petra. Alla som är intresserade av det kristet stödarbete kan ansluta sig till stödföreningen. Medlemskap rekommenderas särskilt för barnens föräldrar. Bli medlem. Bli medlem.

Personalens behörighet

Av de anställda på daghemmet förutsätts behörighet enligt behörighetsförordningar. Vår personal är kompetent och entusiastisk i sitt arbete. Alla som arbetar på daghemmet har förbundit sig till en kristen värdegrund.

Vårdavgifter

Vår klientavgift för småbarnspedagogik består förutom av föräldrarnas månatliga avgift också av kommuntillägg och stöd för privat vård. Daghemmets föreståndare ger råd om hur du kan söka stöden.

Petras klientavgifter för småbarnspedagogik under verksamhetssäsongen 2017–2018

Heldagsavgift 285,00. Förskolans klientavgift som inkluderar gratis förskoleundervisning 198,00. Syskonrabatt 28,00.

övrigt

Daghemmet Petra är öppet vardagar (mån-fre) kl. 7-17, men är stängt i juli. Vi tar därför inte ut någon avgift för juli.