Ett permanent tillstånd!

Den 1 juni 2017 beviljade regeringen vår skola ett permanent tillstånd att ordna grundläggande utbildning!

Trevlig semester! Nästa läsår börjar 10.8.2017 kl. 9.00.

Arbets- och semestertider för läsåret 2017–2018: förskolan

Höstterminen 22.8.-20.12.2017

höstlov vecka 42

Vårterminen 8.1.-31.5.2018

sportlov vecka 8

lovdag 11.5.

Arbets- och semestertider för läsåret 2017-18

Höstterminen 10.8.2017-21.12.2017

skoldag lör 9.9.2017

höstlov vecka 42

Vårterminen 8.1.2018-2.6.2018

vinterlov vecka 8

Gatuadress

Kommunen förnyade gatunamnen Lepola-området.

Huvudbyggnad: Sonni Greyn aukio 1

Petra, auditoriet, gymnastiksalen: Yliopettajankatu 6

(DEN GAMLA GPS-ADRESSEN är Sibeliuksenväylä 42)

Vår skolas projekt

Du kan läsa mer om Comenius-projektet här.

I bloggen kan du läsa om projektet ”Antaessaan saa” (Du får när du ger).

Wilma

Du hittar Wilma här: wilma.kristillinenkoulu.net