Arvokkaasti kohti uutta lukuvuotta

Jukka Sipilä

Koulumme opetussuunnitelmaa uudistettaessa käytiin hyvin perusteellinen arvokeskustelu. Hieman haastavakin prosessi on yhteisölle virkistävää, sillä kaiken toiminnan taustalla vaikuttavat arvot ja maailmankatsomus. Kun toiminnan lähtökohdat avataan ja sanoitetaan julkisesti, se haastaa meidät läpinäkyvään ja rehelliseen toimintakulttuuriin. Arvokeskustelun yksi ydinajatus on jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus ja ihmisarvo. Tämä nousee kristillisestä ihmiskäsityksestä. Parhaimmillaan ihmisen luovuttamattoman arvon mukaan eläminen ohjaa meidän jokaisen identiteetin rakentumista ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Käytännön arjessa se on toistemme kunnioittamista, kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia. Arvoissamme ytimeen nousi myös kestävä elämäntapa. Maailmankatsomukselliseen pohdintaan kuuluvat ihmisen keskeiset suhteet; suhteemme lähimmäiseen, ympäristöön, itseemme ja Luojaamme. Kristillinen maailmankuva ja arvoperusta antavat tähän tarkasteluun näyttöä kestävästä elämäntavasta, sillä perusopetus seisoo kristillisen kirkon aloittaman lukutaidon opettamisen ja kansansivistystyön hartioilla. Kouluna haluamme olla kristilliseltä arvopohjalta toimiva yhteisö, jossa toimitaan yhdessä lasten ja perheiden parhaaksi.

Jukka Sipilä