PÄIVÄKOTI PETRA

Toimintaperiaatteet

Mitä kristillinen päiväkoti tarkoittaa?

Päiväkodissamme lapsi voi puhua hengellisistä asioista vapaasti. Kristillisyys on luontevaa lasten iloista arkipäivää. Kristillinen arvopohja kulkee punaisena lankana kaikessa toiminnassamme. Se on läsnä ajatuksissa, teoissa ja sanoissa. Se kannustaa lasta ja tuo turvaa muuttuvassa maailmassamme.

Toiminta-ajatus

Kasvamisen ja yhdessä oppimisen iloa kristilliseltä arvopohjalta

Haluamme tarjota lapselle kasvu- ja oppimisympäristön, jossa ilmapiiri on lämmin, kannustava, turvallinen ja ilontäyteinen. Tavoitteena on, että jokainen lapsi voi löytää ainutlaatuisuutensa Jumalan luomana ja oppia kunnioittamaan toista ihmistä sekä luontoa. Lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan yhdessä vanhempien kanssa.

Kodin ja päiväkodin välinen yhteistyö

Kasvatuskumppanuuson vanhempien ja henkilökunnan välistä vuoropuhelua, jonka tavoitteena on että lapsi tulisi kokonaisvaltaisesti nähdyksi, ymmärretyksi ja kannatelluksi. Avoin ja luottamuksellinen suhde lapsen asioissa on meille tärkeää. Keskustelut lasten tuonti- ja hakutilanteissa sekä kahdenkeskeisesti sovitut keskustelut kasvattajan kanssa ovat arvokasta yhteistyötä lapsen parhaaksi.

Vanhempainillattoteutetaan syksyisin.

Vanhempainkoulutuksetjärjestetään kahdesti vuodessa yhdistyksen kaikille vanhemmille. Vanhempien mielipiteitä ja palautetta kuullaan vuosittain tehtävien tyytyväisyyskyselyjen kautta sekä päivittäisissä kohtaamisissa.