Toimintaperiaatteet

  1. Kodin ja koulun välinen yhteistyö
  2. Aktiivinen kodin ja koulun välinen yhteistyö on koulutyön perusta. Vanhemmat ovat ensisijaisessa vastuussa lastensa kasvatuksesta. Koulun keskeisin tehtävä on yleisen oppivelvollisuuden mukaisen yleissivistyksen antaminen. Koulu pyrkii auttamaan vanhempia koulun opetuksellisten tavoitteiden ymmärtämisessä. Vanhemmat osallistuvat lapsensa koulutyön ja koulun toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

    Vanhemmille järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa koulutuspäivä sekä vanhempainiltoja. Vanhempien toivotaan osallistuvan talkootyöhön ja varainhankintaan koulutoiminnan tukemiseksi. Koulussa toimii vanhempainneuvosto, jonka kanssa koulu järjestää myös yhteisiä juhlia, retkiä ja tempauksia.

  3. Kokonaisvaltaisuus
  4. Koulu tukee lasten hengellistä kasvua kokonaisvaltaisesti. Koulun antama kristillinen kasvatus liittyy koulun kaikkeen toimintaan. Kristilliset arvot vaikuttavat koulun toiminta-ajatukseen, toimintasuunnitelmaan, tavoitteisiin, oppisisältöihin, arviointiin, kodin ja koulun yhteistyöhön, työyhteisön kehittämiseen ja työtapojen valintaan. Oppilaille opetetaan ahkeruutta, vastuullisuutta, hyviä tapoja sekä Jumalan, itsensä, toisten ihmisten ja luomakunnan kunnioittamista.

  5. Kristillisyys
  6. Koulu tekee yhteistyötä sellaisten kristillisten seurakuntien kanssa, jotka hyväksyvät Apostolisen uskontunnustuksen. Koulussa opetetaan suvaitsevaa asennetta erilaisia kristillisiä opinkäsityksiä kohtaan ja suhtaudutaan avarakatseisesti erilaisiin uskonelämän ilmenemismuotoihin. Lapsia rohkaistaan löytämään hengellinen koti omasta seurakunnastaan. Opetuksessa painotetaan kristittyjen yhteyttä ja tasa-arvoisuutta.

    Koulussa tiedostetaan ja käsitellään niitä ongelmia, joita yksipuolinen, moralisoiva tai kulttuuriin ahdasmielisesti suhtautuva uskonnollisuus saattaa aiheuttaa. Koulu tekee yhteistyötä muiden kristillisten koulujen ja Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry:n kanssa.

Opetussuunnitelma

Keski-Uudenmaan kristillisessä koulussa on käytössä opetussuunnitelma, jonka opetusministeriö on hyväksynyt peruskoulua korvaavan koulun opetussuunnitelmaksi. Uskonnonopetuksessa noudatetaan peruskoulun opetussuunnitelman perusteita ja keskitytään kristinuskon keskeisiin perusasioihin. Erilaisten painotusten opettaminen jää kotien tehtäväksi.