Toimintaperiaatteet

Mitä kristillinen päiväkoti tarkoittaa?

Päiväkotimme on päivähoitopaikka, jossa lapsi saa puhua Jumalasta ja Jeesuksesta vapaasti. Asioita ei tuputeta, vaan kristillisyys on lasten iloista arkipäivää ; ruokarukouksia, leikkejä, Raamatun kertomuksia, lauluja. Kasvatuksessa ja opetuksessa painotetaan kristittyjen yhteyttä ja tasa-arvoisuutta.

images/pk/IMG_7120.jpg

Toiminta-ajatus

Kasvamisen ja yhdessä oppimisen iloa kristilliseltä arvopohjalta

Haluamme tarjota lapselle turvallisen, lämpimän ja innostavan kasvu ja oppimisympäristön. Tavoitteena on, että jokainen voi löytää ainutkertaisuutensa Jumalan luomana ja oppia kunnioittamaan toisia ihmisiä ja luontoa. Lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan yhteistyössä vanhempien kanssa.

1. Kodin ja päiväkodin välinen yhteistyö

Aktiivinen kodin ja päiväkodin välinen yhteistyö on päiväkodin toiminnan perusta. Vanhemmat ovat ensisijaisessa vastuussa lastensa kasvatuksesta. Päiväkodin keskeinen tehtävä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tarjota lakisääteistä esiopetusta. Vanhemmat osallistuvat päiväkodin toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Vanhemmille järjestetään kaksi kertaa vuodessa koulutuspäivä sekä vanhempainiltoja. Vanhempien toivotaan osallistuvan talkootyöhön ja varainhankintaan päiväkotitoiminnan tukemiseksi. Päiväkodissa toimii vanhempainyhdistys, jonka kanssa päiväkoti järjestää myös yhteisiä juhlia, retkiä ja tempauksia.

2. Kokonaisvaltaisuus

Päiväkoti tukee lasten hengellistä kasvua kokonaisvaltaisesti. Päiväkodin antama kristillinen kasvatus liittyy sen kaikkeen toimintaan. Kristilliset arvot vaikuttavat päiväkodin toiminta-ajatukseen, toimintasuunnitelmaan, tavoitteisiin, esiopetuksen sisältöihin, arviointiin, kodin ja päiväkodin yhteistyöhön, työyhteisön kehittämiseen ja työtapojen valintaan. Päiväkoti pyrkii tukemaan raamatunmukaisen, myönteisen ja terveen jumala- ja minäkuvan muodostumista ja kehitystä. Lapsille opetetaan ahkeruutta, vastuullisuutta, hyviä tapoja sekä Jumalan, itsensä ja toisten ihmisten ja luomakunnan kunnioittamista.

3. Kristillisyys

Päiväkoti tekee yhteistyötä sellaisten kristillisten seurakuntien kanssa, jotka hyväksyvät Apostolisen uskontunnustuksen. Päiväkodissa opetetaan suvaitsevaa asennetta erilaisia kristillisiä opinkäsityksiä kohtaan ja suhtaudutaan avarakatseisesti erilaisiin uskonelämän ilmenemismuotoihin. Lapsia rohkaistaan löytämään hengellinen koti omasta seurakunnastaan. Kasvatuksessa ja opetuksessa painotetaan kristittyjen yhteyttä ja tasa-arvoisuutta.

Päiväkodissa tiedostetaan ja käsitellään niitä ongelmia, joita yksipuolinen, moralisoiva tai kulttuuriin ahdasmielisesti suhtautuva uskonnollisuus saattaa aiheuttaa. Päiväkoti tekee yhteistyötä muiden kristillisten päiväkotien ja Keravan kristillisen koulun sekä Kristillisen kasvatuksen keskus ry:n kanssa.

images/pk/IMG_7130.jpg