Kerhotoiminta

Kerhotoiminta kuuluu peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa määriteltyyn koulun toimintaan. Keski-Uudenmaan kristillisessä koulussa se on koulun ja päiväkodin kannatusyhdistyksen järjestämää. Aamu- ja iltapäiväkerhon lisäksi se pyrkii tarjoamaan koulun eri luokka-asteen oppilaille yhteistä, vapaavalintaista, erityisesti taito-, taide- ja ilmaisuaineisiin liittyvää iltapäivätoimintaa, etupäässä koulun tiloissa. Ohjaajina toimivat (koulun) aineenopettajat, eri alan käsityöläiset ja taiteilijat. Vanhemmat, isovanhemmat ja vapaaehtoistyöntekijät voivat myös olla osa tätä oppiainerajat ylittävää toimintaa. Kustannukset katetaan osittain valtion avustuksin, osittain kerhomaksuin.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kristillisessä koulussa pidettävän iltapäivätoiminnan toiminta-aika on klo 12-17. Aamuhoito on päiväkodin puolella klo 7-10.

Toiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti 1-2 luokkalaisille. Ip-toiminnan vetäjinä toimivat Sirpa Liimatainen ja Tiia Malinen sekä Tiia Hallinen. Ryhmässä lapsia on tällä hetkellä enintään 22. Iltapäivätoiminnanmaksut ovat Järvenpään kaupungin maksujen mukaisia. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatamme valtakunnallisia lainsäädännöllisiä tavoitteita.

Yhteisty√∂n yll√§pit√§minen kaupungin kanssa on aktiivista ja t√§rke√§√§ toimiessamme yksityisen√§ palvelujen tuottajana. T√§rkeit√§ yhteisty√∂kumppaneita ovat koulumme ja p√§iv√§koti Petran henkil√∂kunnan lis√§ksi my√∂s lasten vanhemmat ja muut l√§hialueen iltap√§iv√§toiminnan tuottajat/kerhot.

Koulullamme pidettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Järvenpään kaupungin kautta. Lisätietoa hakuajoista ja hakemuksista saa Järvenpään kaupungin nettisivulta. Aamupäivätoimintaan haetaan suoraan koulun toimistosta kyselyjen perusteella. Paikkoja on rajoitettu määrä.

Iltapäivätoimintaan osallistuvalle mahdollisesti muita tärkeitä lomakkeita.


 

Muut kerhot lukuvuonna 2017 - 2018